+381 11 3320 894 | +381 60 3306 482 ordinacija@smedical.rs

Opšti pregledi

Pored klasičnog fizičkog pregleda, u dijagnostikovanju navedenih bolesti i stanja lekar primarne zdravstvene zaštite rutinski tumači laboratorijske analize, koristi otoskop i oftalmoskop, pulsnu oksimetriju, koristi druge savremene dijagnostičke procedure i metode.

U samostalnom lečenju porodični lekar pored propisivanja medikamentozne terapije i davanja saveta dužan je i da samostalno koristi sledeće stečene veštine: ordinira intramuskularne i intravenozne injekcije i infuzije, obrađuje rane, ispira uši, uklanja strana tela ispod kapaka, otklanja krpelja, radi inhalacije.

Porodični lekar dijagnostkuje i druge bolesti i stanja i učestvuje u njihovom lečenju, ali uz konsultaciju i u saradnji sa specijalistima pedijatrije, ginekologije i specijalistima sa nivoa sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Sreća je u zdravlju

Kontaktirajte nas za više pitanja

Vaše bolje zdravlje je naša misija